Nyhedsbrev
Kvalitet og servicemål

Kvalitet

Skibby Apotek og Jægerspris Fasan Apotek er kvalitetscertificeret efter DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel.

SERVICEMÅL
OPFYLDELSE AF SERVICEMÅL
Mål for ventetid

Seneste måling viser

 • 50 % af apotekets kunder, kan for-vente ekspeditionen påbegyndt inden for 5 min. De resterende 50 % kan forvente ekspeditionen påbegyndt inden for 10 min. Der kan dog være perioder, hvor ventetiden er længere.

 

 • Skibby: Gennemsnitsventetiden er 1,8 min.
 • Jægerspris: Gennemsnitsventetiden er 2,1 min.

 

 

 

Mål for sikkerhed

Seneste måling viser

 • Apoteket lagerfører apoteksforbe-holdte lægemidler i 98 % af ekspeditionerne.
 • Skibby: Vi lagerførte 98,3 %.
 • Jægerspris: Vi lagerførte 97,2 %

 

 • Apoteket har højst 2 fejludleveringer pr. 10.000 receptordinationer.

 

 • Skibby: Vi havde 1,3 fejludleveringer. pr. 10.000 receptordinationer.
 • Jægerspris: Vi havde 1,1 fejludleveringer pr. 10.000 receptordinationer.
 • Apoteket har højst 3 fejludleveringer pr. år på dosispakket medicin.
 • Vi havde 1 fejludlevering på et år på dosispakket medicin.

Mål for rådgivning

Seneste måling viser

 • 70 % af apotekets kunder, der køber receptmedicin til sig selv, rådgives.

 

 • Skibby: 78,97 % af kunderne tilbydes rådgivning.
 • Jægerspris: 88,62 % af kunderne tilbydes rådgivning.
 • 70 % af apotekets kunder, der køber håndkøbslægemidler til sig selv, rådgives.

 

 • Skibby: 81,39 % af kunderne tilbydes rådgivning.
 • Jægerspris: 93,94 % af kunderne tilbydes rådgivning.
 • 70 % af apotekets dosiskunder, der selv afhenter, rådgives ved opstart samt ved ændringer.
 • Skibby: Afventer resultat
 • Jægerspris: 100 % af kunderne tilbydes rådgivning.
 • Forsendelseskunder bedes kontakte apoteket, hvis der ønskes information.
 • Alle forsendelseskunder får et bilag med, hvor dette er påtrykt.
   
 

 

 

 

Dine oplysninger