Nyhedsbrev
Servicemål og kvalitet

Servicemål

Køventetid

 • 90% af vores kunder, kan forvente ekspeditionen påbegyndt efter 5 min.
 • 10% af vores kunder, kan forvente ekspeditionen påbegyndt efter 10 min.
 • Målopfyldelse: Sidste måling viste en gennemsnitlig ventetid på 2,14 min.

Fejludlevering på receptekspeditioner

 • På receptekspeditioner har vi højst 2 fejl ud af 10.000 ekspeditioner
 • Målopfyldelse: Sidste måling viste 1,4 fejl pr. 10.000 ekspeditioner

Fejludlevering på dosisdispensering

 • På dosisekspeditioner har vi højst 2 fejl ud af 10.000 ekspeditioner
 • Målopfyldelse: Sidste måling viste 1,4 fejl pr. 10.000 ekspeditioner

Servicegrad (leveringsevne)

 • For 98% af vores ekspeditioner, har vi medicinen på lager.
 • Målopfyldelse: Sidste måling viste, at vi havde medicinen på lager for 99,1% af alle ekspeditioner.

Faglig rådgivning og information i skranken

 • Mindst 80% af receptkunderne får rådgivning og mindst 50% af håndkøbskunderne får rådgivning.
 • Målopfyldelse: 91% af receptkunderne fik rådgivning og 53% af håndkøbskunderne fik rådgivning.

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder

 • Alle kunder opfordres til at kontakte apoteket, ved behov for information, rådgivning og i alle tvivlstilfælde. Dette er påtrykt forsendelsesbilagene.
 • Målopfyldelse: Sidste måling viste, at alle forsendelseskunder fik vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning.

Fysik tilgængelighed for handicappede

 • Adgangsforholdene er således, at en kørestol uden besvær kan køre ind på apoteket.

 

 

Kvalitet

Skibby Apotek er kvalitetscertificeret efter DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel.

Dine oplysninger