Nyhedsbrev
Ekspedition

Ekspedition

Receptekspedition

Vi har "just-in-time" ekspedition af recepter. Det betyder, at vi først ekspederer din recept, når du henvender dig i skranken. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du fremvise dit sundhedskort, når du skal hente medicin til dig selv. Skal du hente receptmedicin til andre, skal du oplyse personens cpr.nr, navn og adresse.

De fleste præparater fremtages af vores robot, så din medicin er hurtig klar.

Hvis du vil bestille din medicin på forhånd, eller du vil have din medicin leveret, så send os en mail eller bestil via "Bestil medicin". Se også under "Levering af medicin".

Det sker at en vare går i restordre eller udgår midlertidigt eller helt af handlen. I sådanne tilfælde hjælper vi dig bedst muligt, så du ikke står uden medicin.

Hedder din medicin noget andet?

Apoteket skal tilbyde dig det billigste tilsvarende præparat (substitution) i forhold til det lægen har ordineret, med mindre recepten er påført "Ej S" (ikke substitution).

I praksis betyder det, at den samme medicin kan have forskelligt navn, udseende og pris fra gang til gang.

Du kan sagtens sige "nej tak" til det billigste præparat, fx hvis du ønsker et præparat fra et bestemt firma, eller du helst vil have præparatet i bøtte/glas eller i blisterpakning.

Returnering af varer

Apoteket må ikke tage lægemidler retur til videresalg. Kontrollér derfor altid, at du har fået den rigtige medicin, inden du forlader apoteket.

Har du købt et ikke-lægemiddel, bytter vi gerne til en anden vare, eller giver pengene retur. Det kræver at købet er foretaget indenfor de seneste par dage, og at emballagen er ubrudt og uskadt. Husk at tage bon´en med.

Om recepter

De fleste recepter udstedes elektronisk. De bliver sendt til en central database (receptserveren), hvor vi henter recepten fra.

Dyrlæger kan ikke sende elektroniske recepter.

Om substitution

Substitution betyder "erstatning for".

Der er Sundhedsstyrelsen, der godkender substituerbare præparater.

De skal indeholde det samme aktive indholdsstof, have samme styrke og samme virkning.

Navn, udseende og tablethjælpestoffer må være forskellige.

Dine oplysninger